Kompleksowe przygotowanie Osoby Zmarłej do ostatniego pożegnania


Tanatopraktyka MASTER

Specjalizacja w zakresie tanatologii, tanatokosmetyki i wizażu pośmiertnego, balsamacji i rekonstrukcji ciała

Certyfikat w zakresie technik sekcyjnych (patronat Francuskiego Instytutu Tanatopraksji w Paryżu)

Certyfikat Polskiego Centrum Szkolnictwa Funeralnego w zakresie technik balsamacji zgodnych z ogólnoświatowymi standardami

 • Współpracujemy z domami pogrzebowymi i prosektoriami
 • Przyjmujemy zlecenia od osób indywidulanych
 • Dysponujemy własnym instrumentarium
 • Dojeżdżamy do miejsca wykonywanej usługi     


Nasze usługi :

 • wizaż i kosmetyka pośmiertna (tanatokosmetyka)
 • balsamacja (tanatopraksja)
 • rekonstrukcja pośmiertna  (tanatoplastyka)
 • sekcje zwłok (technik/laborant sekcyjny)


Czym się kierujemy

 • W każdej dziedzinie łatwo popaść w rutynę, ale wiemy i pamiętamy jak ważna dla bliskich jest pewność, że "ostatnia posługa" dla Osoby Zmarłej przebiegła z najwyższym dla Niej szacunkiem i profesjonalizmem.

Jak pracujemy

 • Wszelkie czynności przy Zmarłym dokonywane są przez nas ze szczególną atencją. Pozostajemy w stałym kontakcie ze zlecającym a zabiegi wymagające w naszej ocenie dodatkowych ustaleń - na bieżąco konsultujemy.

Kim jesteśmy

 • Nasi Tanatopraktorzy prócz specjalistycznych szkoleń branżowych, doświadczenia zdobytego przy przeprowadzanych autopsjach oraz szerokiej współpracy z zakładami pogrzebowymi posiadają wykształcenie w kierunkach pokrewnych z naukami biol-chem, pozwalające na dużo szerszy czy wręcz intuicyjny obszar działania - niezwykle przydatny w trudniejszych przypadkach. Nieprzerwanie poszerzamy swoją wiedzę w niezbędnych do tej specjalizacji dziedzinach nauk ( anatomia, patomorfologia, techniki chirurgiczne/sekcyjne ) oraz szeroko pojętego wizażu (w tym techniki fryzjerskie/kosmetyczne). Na bieżąco śledzimy branżowe nowości, dzięki którym możemy świadczyć usługi na niezmiennie wysokim poziomie.