Tanatopraktyka MASTER™

Niezawodny partner Domów Pogrzebowych


Profesjonalne przygotowanie Zmarłych do ekspozycji pożegnalnej

Polecane artykuły


By odpowiedzieć sobie na to pytanie niezbędna jest odrobina wiedzy o przemianach tkanek następujących tuż po naszej śmierci. Wiedza ta wydaje nam się w pewnym stopniu oczywista i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że natura w swoim rytmie odzyska każdy atom, z którego wcześniej zbudowała nasze ciało. To złożony proces prowadzący w konsekwencji do...

Wyobraźmy sobie sytuację, że otrzymujemy możliwość zatrzymania procesów rozpadu ciała zmarłego i świadomości, że nie ulegnie on już nieuchronnym i przykrym procesom biologicznego rozkładu w pełnym tego słowa znaczeniu.