Tanatopraktyka MASTER™

Niezawodny partner Domów Pogrzebowych


Kompleksowe usługi przygotowania Zmarłych do ekspozycji pożegnalnej

Rekonstrukcja i chirurgia pośmiertna (tanatoplastyka)


Zdarza się, że ciała zmarłych wskutek wypadku czy też oszpecającej choroby wymagają zabiegów rekonstrukcyjnych przywracających harmonię ich wyglądu podczas pożegnania z bliskimi.Zabiegi rekonstrukcji i chirurgii pośmiertnej podnoszą prestiż usług Domów Pogrzebowych i zdecydowanie wpływają na ich profesjonalny wizerunek w oczach lokalnej społeczności. 

Do ingerencji w ciało zmarłego uprawniony jest wyłącznie tanatopraktor z dyplomem, uzyskanym po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zakończonego pozytywnie złożonym egzaminem.

Przy użyciu nowoczesnych technik oraz wiedzy z dziedzin anatomii, ortopedii i chirurgii (również plastycznej) - możliwe staje się odtworzenie morfologicznej ciągłości tkanek ze szczególnym uwzględnieniem obszarów głowy, twarzy i dłoni do stopnia pozwalającego na godne pożegnanie się ze Zmarłym.

W zależności od stopnia skomplikowania obrażeń, udany zabieg rekonstrukcji może potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Doświadczenie sekcyjne nabyte podczas regularnie przeprowadzanych autopsji pozwala nam skutecznie opracowywać nawet bardzo trudne przypadki.

Domy Pogrzebowe, które nie wykonują samodzielnie tej usługi, ale posiadają do niej lokalny dostęp - często delegują zabiegi rekonstrukcji personelowi przyszpitalnych Prosektur lub Zakładom Medycyny Sądowej, które zwykle nie mając szerszej konkurencji dla swoich usług - dyktują wysokie ceny, albo ich skuteczność jest różna ze względu na rozpraszającą je "wielozadaniowość" oraz brak stricte funeralnej specjalizacji tych placówek.

Chcemy wspierać wszystkie Domy Pogrzebowe, oferując bardzo korzystną alternatywę w stosunku do usług Prosektur i Zakładów Medycyny Sądowej nie tylko ze względu na konkurencyjne stawki, kompetencje i prosektoryjne doświadczenie, ale również sprawną organizację, mobilność i profesjonalne wyposażenie.

Tym samym kreujemy Domom Pogrzebowym niezależne i specjalistyczne zaplecze w miejscu ich lokalizacji.