Rekonstrukcja pośmiertna

Zrozumienie, że nagła i niespodziewana śmierć w wyniku wypadku wywołuje ogromne emocje wśród bliskich, jest kluczowe. W tym kontekście celem nadrzędnym branży pogrzebowej staje się umożliwienie bliskim fizycznego pożegnania się ze zmarłym. Dążenie do przywrócenia doczesnych rysów morfologicznych ciała zmarłego staje się najważniejszym życzeniem bliskich.

Proces rekonstrukcji ciała wymaga szerokiej wiedzy anatomicznej, umiejętności chirurgicznych, specjalistycznego instrumentarium oraz umiejętnego zastosowania dedykowanych preparatów. Ważnym aspektem jest również wrażliwość artystyczna oraz doświadczenie i wyobraźnia osoby wykonującej ten zabieg.

Dążenie do odbudowy doczesnych rysów oraz morfologicznej ciągłości tkanek, zwłaszcza w obszarach głowy, twarzy i dłoni, jest kluczowe dla zapewnienia bliskim poczucia godności i szacunku w momencie pożegnania. Umożliwienie przekazania rodzinie odbudowanego wyglądu ich bliskich, stanowi dla nas źródło największej satysfakcji oraz motywacji do dalszego doskonalenia swojej pracy.

Zabiegi rekonstrukcji stają się procesem, wspierającym rodziny w celebracji pożegnania, zapewniając im możliwość ujrzenia zmarłego w sposób, który nie wzbudza dodatkowej traumy. 

Zabiegi rekonstrukcji i chirurgii pośmiertnej podnoszą prestiż usług Domów Pogrzebowych i zdecydowanie wpływają na ich profesjonalny wizerunek w oczach lokalnej społeczności.

Do ingerencji w ciało zmarłego uprawniony jest wyłącznie tanatopraktor z dyplomem, uzyskanym po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zakończonego pozytywnie złożonym egzaminem.

Przy użyciu nowoczesnych technik oraz wiedzy z dziedzin anatomii, ortopedii i chirurgii (również plastycznej) - możliwe staje się odtworzenie morfologicznej ciągłości tkanek ze szczególnym uwzględnieniem obszarów głowy, twarzy i dłoni do stopnia pozwalającego na godne pożegnanie się ze Zmarłym.

W zależności od stopnia skomplikowania obrażeń, udany zabieg rekonstrukcji może potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Doświadczenie sekcyjne nabyte podczas regularnie przeprowadzanych autopsji pozwala nam skutecznie opracowywać nawet bardzo trudne przypadki.

Domy Pogrzebowe, które nie wykonują samodzielnie tej usługi, zwykle delegują zabiegi rekonstrukcji personelowi przyszpitalnych Prosektur lub Zakładom Medycyny Sądowej, które nie mając konkurencji dla swoich usług - dyktują wysokie ceny, albo ich skuteczność jest różna ze względu na rozpraszającą je "wielozadaniowość" oraz brak stricte funeralnej specjalizacji tych placówek.

WszystkimDomom Pogrzebowym oferujemy korzystną alternatywę w stosunku do usług przyszpitalnych Prosektur i Zakładów Medycyny Sądowej nie tylko ze względu na konkurencyjne stawki, kompetencje i sekcyjne doświadczenie, ale również sprawną organizację, mobilność i profesjonalne wyposażenie.

Tym sposobem kreujemy Domom Pogrzebowym niezależne i specjalistyczne zaplecze w miejscu ich lokalizacji.