Tanatopraktyka MASTER™

Niezawodny partner Domów Pogrzebowych


Kompleksowe usługi przygotowania Zmarłych do ekspozycji pożegnalnej

Rekonstrukcja i chirurgia pośmiertna (tanatoplastyka)


Zdarza się, że ciało zmarłego wskutek wypadku czy oszpecającej choroby wymaga zabiegów rekonstrukcyjnych. Zabiegi rekonstrukcji i chirurgii pośmiertnej podnoszą prestiż usług Domów Pogrzebowych i niewątpliwie wpływają na ich profesjonalny wizerunek w oczach lokalnej społeczności. 

Może je wykonać wyłącznie uprawniony tanatopraktor z dyplomem, uzyskanym po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zakończonego pozytywnie złożonym egzaminem.

Przy użyciu nowoczesnych technik oraz wiedzy z dziedzin patomorfologii, anatomii i chirurgii (również plastycznej) - możliwe staje się odtworzenie morfologicznej ciągłości tkanek ze szczególnym uwzględnieniem obszarów głowy, twarzy i dłoni do stopnia pozwalającego na godne pożegnanie się ze Zmarłym.

W zależności od stopnia skomplikowania obrażeń, udany zabieg rekonstrukcji może potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Doświadczenie sekcyjne nabyte podczas regularnie przeprowadzanych autopsji pozwala nam skutecznie opracowywać nawet bardzo trudne przypadki.

Domy Pogrzebowe, które nie wykonują samodzielnie tej usługi, ale mają do niej lokalny dostęp - często delegują zabiegi rekonstrukcji personelowi przyszpitalnych Prosektur lub Zakładom Medycyny Sądowej, które nie mając większej konkurencji dla swoich usług - dyktują często wysokie ceny.

Chcemy wesprzeć te Domy Pogrzebowe, oferując korzystną alternatywę w stosunku do usług Prosektur i Zakładów Medycyny Sądowej nie tylko ze względu na posiadane kompetencje i prosektoryjne doświadczenie, ale również sprawną organizację i mobilność, profesjonalne wyposażenie oraz konkurencyjne stawki.

Tym samym kreujemy dla Domów Pogrzebowych niezależne, specjalistyczne zaplecze w miejscu ich lokalizacji.