Tanatopraktyka MASTER™

Rekonstrukcja pośmiertna (tanatoplastyka)


Zdarza się, że ciało, np. po wypadku lub chorobie wymaga szeregu, czasem bardzo drobiazgowych zabiegów rekonstrukcyjnych. Zabiegu rekonstrukcji może dokonać wyłącznie uprawniony do tego celu tanatopraktor, legitymujący się dyplomem uzyskanym po ukończeniu specjalistycznego szkolenia oraz zdaniu praktycznego egzaminu. 

Przy użyciu nowoczesnych technik oraz wiedzy z dziedziny patomorfologii, anatomii i chirurgii (również plastycznej) - możliwe staje się odtworzenie anatomiczno-morfologicznej budowy ciała ze szczególnym uwzględnieniem obszarów głowy, twarzy i dłoni do stopnia pozwalającego na godne pożegnanie się ze Zmarłym.

W zależności od stopnia skomplikowania obrażeń, udany zabieg rekonstrukcji może potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Doświadczenie sekcyjne nabyte podczas przeprowadzanych autopsji pozwala nam skutecznie opracowywać nawet bardzo trudne przypadki.

Rekonstrukcja powiązana jest ściśle z kosmetyką pośmiertną, opisaną w innym dziale.