Współczesna balsamacja zmarłych.  

08/12/2021

         Wyobraźmy sobie sytuację, że otrzymujemy możliwość zatrzymania procesów rozpadu ciała zmarłego i świadomości, że nie ulegnie on już nieuchronnym i przykrym procesom biologicznego rozkładu w pełnym tego słowa znaczeniu.  

Tak!  To możliwe!

Już od stuleci ludzie starali się ograniczać z różnym skutkiem powyższe procesy. Jednak dopiero od niedawna rozwój nauk w obszarach biotechnologii, chemii i fizjologii tkanek oferuje nam tę skuteczność niemal w stu procentach.

Zabiegu balsamacji może dokonać wyłącznie uprawniona do tego celu osoba, legitymująca się dyplomem uzyskanym po ukończeniu specjalistycznego szkolenia oraz zdaniu praktycznego egzaminu.   

Balsamista dokonuje szeregu czynności prowadzących w uproszczeniu do iniekcji specjalistycznych certyfikowanych płynów do krwiobiegu oraz jam ciała zmarłego.

Zahamowanie przykrych procesów.

Poprzez uzyskaną w ten sposób kompleksową dezynfekcję i hydratację (uwodnienie) tkanek, możliwe jest niemal całkowite zahamowanie ich dekompozycji oraz (dzięki złożonemu składowi wprowadzanych płynów) usunięcie widocznych oznak śmierci (zasinienia/plamy opadowe, odwodnienie, deformacje/zapadnięcia powłok skórnych). Balsamacja sprawia również, że ciało zmarłego (przy tradycyjnym pochówku) nie ulega klasycznemu rozkładowi, lecz powoli i bez ingerencji jakichkolwiek drobnoustrojów wysycha i łagodnie obraca się w proch.

Jak żywi...

Dzięki palecie barw podawanych płynów balsamista przywraca doczesny koloryt, blask i napięcie powłok skórnych a tym samym nadspodziewanie naturalny i harmonijny wygląd zmarłego, przyrównywany często do widoku osoby "śpiącej" - pozbawionej fizycznych/doczesnych oznak cierpienia.

Często spotykamy się z podziękowaniami oraz wdzięcznością bliskich, dla których "piękny" wygląd zmarłego był dużym i pozytywnym zaskoczeniem.

Kiedy warto?

Balsamacja zmarłych - oprócz pożegnań przed tradycyjnym pochówkiem, nie stanowi również żadnej przeszkody w zaplanowanej kremacji i jest wysoce rekomendowana dla niżej wymienionych okoliczności :

  • Opóźniona nawet do kilku tygodni ceremonia pogrzebowa - bez przykrych konsekwencji wynikających z dekompozycji tkanek, postępującej nawet podczas przechowywania ciała w niskich temperaturach.
  • Przywrócenie możliwie naturalnego wyglądu osobie zmarłej po ciężkiej chorobie lub wypadku.
  • Dłuższa ekspozycja na sali pożegnań (lub w domu) bez obawy o pogorszony wygląd zmarłego czy następstwa natury higieniczno-sanitarnej.
  • Szczególna wola bliskich o możliwie najbardziej naturalny i spokojny wygląd Osoby Zmarłej.
  • Kontaktowe i sanitarnie bezpieczne dla bliskich pożegnanie ze Zmarłym.
  • Transport ciała na dalsze odległości, również transgraniczne (wymogi prawne).