Współczesna balsamacja zwłok.  Nie do wiary!

08/12/2021

         Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy możliwość zatrzymania procesów rozpadu ciała zmarłego i świadomości, że nie ulega on przykrym i nieuchronnym procesom degenerującym jego tkanki. 

Tak, to jest możliwe!

Już od stuleci ludzie starali się ograniczać z różnym skutkiem powyższe procesy. Jednak dopiero od niedawna rozwój biotechnologii oraz wiedzy w zakresie fizjologii tkanek daje nam tę skuteczność niemal w 100 procentach.

Zabiegu balsamacji może dokonać wyłącznie uprawniona do tego celu osoba, legitymująca się dyplomem uzyskanym po ukończeniu specjalistycznego szkolenia oraz zdaniu praktycznego egzaminu.   

Balsamista dokonuje szeregu zabiegów prowadzących w uproszczeniu do iniekcji specjalistycznych płynów do krwiobiegu oraz jam ciała.

Zahamowanie rozkładu.

Poprzez uzyskaną w ten sposób kompleksową dezynfekcję i hydratację (uwodnienie) tkanek, możliwe jest niemal całkowite zahamowanie ich dekompozycji oraz (dzięki złożonemu składowi wprowadzanych płynów) usunięcie widocznych oznak śmierci (zasinienia/plamy opadowe, odwodnienie, deformacje/zapadnięcia powłok).

Jak żywi...

Dzięki zawartości pełnej palety barw we wprowadzanych płynach balsamista przywraca doczesny blask i napięcie powłok skórnych a tym samym nadspodziewanie naturalny wygląd zmarłego, przyrównywany często do widoku osoby "śpiącej" - pozbawionej fizycznych/doczesnych oznak cierpienia.

Często spotykamy się z podziękowaniami i ogromną wdzięcznością bliskich, dla których "piękny" wygląd zmarłego był dużym zaskoczeniem.

Kiedy balsamować?

Balsamacja ciała nie stanowi również żadnej przeszkody w zaplanowanej kremacji i jest wysoce rekomendowana dla niżej wymienionych sytuacji :

  • Opóźniona ceremonia pogrzebowa - bez przykrych konsekwencji wynikających z nieuchronnej dekompozycji tkanek, postępującej nawet podczas przechowywania ciała w niskich temperaturach.
  • Przywrócenie możliwie naturalnego wyglądu osobie zmarłej po ciężkiej chorobie lub wypadku.
  • Dłuższa ekspozycja na sali konsolacyjnej (lub w domu) bez obawy o pogorszony wygląd zmarłego czy następstwa natury higieniczno-sanitarnej.
  • Szczególna wola bliskich o możliwie najbardziej naturalny i spokojny wygląd Osoby Zmarłej.
  • Kontaktowe i całkowicie bezpieczne dla bliskich pożegnanie ze Zmarłym.
  • Transport ciała na dalsze odległości, również transgraniczne (wymogi prawne).