Nasze usługi

Kosmetyka pośmiertna i wizaż  (tanatokosmetyka)

Cały proces rozpoczynamy od zewnętrznej dezynfekcji oraz kompleksowej "toalety" ciała. 

Dysponujemy specjalistycznymi środkami oraz wysokiej jakości instrumentarium dedykowanym wyłącznie do tego typu celów.

Kolejne kroki to ubranie Zmarłego w odzież przekazaną przez bliskich, docelowe ułożenie (ekspozycja ciała w ubraniu) oraz specjalistyczna kosmetyka obszarów głowy, twarzy i dłoni, przywracające Zmarłemu oblicze zbliżone do naturalnego.

Na życzenie wykonamy uzgodniony makijaż i inne zabiegi fryzjerskie czy kosmetyczne (np. stylizacja paznokci/tipsy, koloryzacja i stylizacja fryzury/zarostu brody). 

Zawsze konsultujemy i uważnie wsłuchujemy się we wszystkie życzenia, starając się spełnić nawet najbardziej wyszukane prośby dotyczące oczekiwanego wyglądu Osoby Zmarłej.

Powyższe elementy są niezwykle istotne dla uzyskania harmonijnej kompozycji i jeśli zostaną wykonane z właściwą sobie misterią to sprawią, że chwila rozstania - mimo niewątpliwie przykrego kontekstu - stanie się przeżyciem zapadającym pozytywnie w pamięci jej uczestników.


Rekonstrukcja pośmiertna  (tanatoplastyka)

Zdarza się, że ciało, np. po wypadku lub chorobie wymaga szeregu, czasem bardzo drobiazgowych zabiegów rekonstrukcyjnych. 

Przy użyciu nowoczesnych technik oraz wiedzy z dziedziny patomorfologii, anatomii i chirurgii (również plastycznej) - możliwe staje się odtworzenie anatomicznej budowy ciała ze szczególnym uwzględnieniem obszarów głowy, twarzy i dłoni do stopnia pozwalającego na godne pożegnanie się ze Zmarłym.

W zależności od stopnia skomplikowania obrażeń, udany zabieg rekonstrukcji może potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Doświadczenie sekcyjne nabyte podczas przeprowadzanych autopsji pozwala nam skutecznie opracowywać nawet bardzo trudne przypadki.

Rekonstrukcja powiązana jest ściśle z kosmetyką pośmiertną, omówioną w wyżej wymienionym dziale.


Balsamacja  (tanatopraksja)

W Polsce to stosunkowo nowa i niezwykle szybko rozwijająca się technika utrwalania tkanek, wykonywana coraz częściej na życzenie osób świadomych jej zalet.

Istnieją już państwa, w których zabiegi balsamacji są obligatoryjne (np. Francja, Włochy).

W krajach Europy zachodniej balsamacja przeprowadzana jest statystycznie w 8 na 10 pożegnań.

Polega na szeregu zabiegów o charakterze chirurgiczno-chemicznym, prowadzących w uproszczeniu do iniekcji specjalistycznych płynów do krwiobiegu. 

Poprzez uzyskaną w ten sposób kompleksową dezynfekcję i hydratację (uwodnienie) tkanek, pozwala niemal całkowicie zahamować dekompozycję oraz usunąć widoczne oznaki śmierci (zasinienia, odwodnienie, deformacje).

W połączeniu z tanatokosmetyką przywraca nadspodziewanie naturalny wygląd, przyrównywany często do widoku osoby "śpiącej" - bez fizycznych/doczesnych oznak cierpienia.

Balsamacja (tanatopraksja) nie stanowi żadnej przeszkody w zaplanowanej kremacji i jest wysoce wskazanym remedium między innymi dla niżej wymienionych przypadków :

  • Opóźniona z różnych względów ceremonia pogrzebowa - bez konsekwencji wynikających z nieuchronnego rozpadu tkanek, postępującego nawet podczas przechowywania ciała w niskich temperaturach.
  • Ekspozycja na sali pożegnań ( czy nawet w domu)  w okresach letnich bez obawy o pogorszony wygląd Zmarłego czy następstwa natury higieniczno-sanitarnej.
  • Szczególne życzenie bliskich o możliwie najbardziej naturalny i spokojny wygląd Osoby Zmarłej.
  • Kontaktowe i zarazem w pełni bezpieczne pożegnanie się ze Zmarłym.
  • Translokacja ciała na dalsze odległości, również przez granicę (wymogi prawne).

Każdą przeprowadzoną balsamację (tanatopraksję) potwierdzamy stosownym certyfikatem wydawanym wyłącznie przez upoważnione do tego zabiegu osoby.