Tanatopraktyka MASTER™

Niezawodny partner Domów Pogrzebowych

Nasze usługi




Kosmetyka pośmiertna i wizaż  (tanatokosmetyka)

Cały proces rozpoczynamy od zewnętrznej dezynfekcji oraz kompleksowej "toalety" ciała.  Dysponujemy specjalistycznymi środkami oraz wysokiej jakości instrumentarium dedykowanym wyłącznie do tego typu celów.


Rekonstrukcja powypadkowa  (tanatoplastyka)

Zdarza się, że ciało, np. po wypadku lub chorobie wymaga szeregu, czasem bardzo drobiazgowych zabiegów rekonstrukcyjnych.


Balsamacja  (tanatopraksja)

To niezwykle szybko rozwijająca się nowoczesna technika utrwalania tkanek, wykonywana coraz częściej na życzenie osób świadomych jej zalet.