Balsamacja (Tanatopraksja)

Oferowanie zabiegów balsamacji podnosi prestiż usług Domów Pogrzebowych, kreując ich profesjonalny wizerunek na rynku usług pogrzebowych.

Może je wykonać wyłącznie certyfikowany balsamista.

Zabieg tanatopraksji trwa około 1,5 godziny i prowadzi w uproszczeniu do infuzji specjalistycznych certyfikowanych płynów do krwiobiegu zmarłego.

Poprzez uzyskaną w ten sposób ogólnoustrojową dezynfekcję i hydratację (uwodnienie) tkanek, możliwe jest niemal całkowite zahamowanie dekompozycji (rozkładu) oraz - dzięki złożonemu składowi i palecie barw wprowadzanych płynów - przywrócenie naturalnego (żywego) kolorytu skóry, usunięcie widocznych oznak śmierci takich trupia bladość, zasinienia/plamy opadowe, odwodnienia i deformacje (zapadnięcia/opuchlizny). Balsamista rozstrzyga o składzie oraz barwie stosowanych płynów, ich proporcjach, tempie oraz sposobie podawania. Warsztat doświadczonego balsamisty obejmuje wiele autorskich i bardzo skutecznych rozwiązań, dzięki którym ciało zmarłego skutecznie z nim "współpracuje". 

W ten właśnie sposób przywrócony zostaje nadspodziewanie naturalny i harmonijny wygląd zmarłego, przyrównywany często do widoku osoby "śpiącej" - pozbawionej fizycznych oznak cierpienia i śmierci.

Dla niezdecydowanych - zabieg ten -  poza dwoma niewielkimi i w praktyce niewidocznymi nacięciami skórnymi do celów infuzji i absorpcji płynów -  w żaden inny sposób nie narusza zewnętrznej integralności ciała zmarłego.

Balsamacja (tanatopraksja) jak każdy inny zabieg przedpogrzebowy, przeprowadzana jest w celu godnego pożegnania ze zmarłym i obok tradycyjnego pochówku, nie stanowi żadnej przeszkody w zaplanowanej kremacji.

Jest również wysoce rekomendowanym zabiegiem dla niżej wymienionych przypadków :

Opóźniona (nawet do kilkunastu tygodni) ceremonia pogrzebowa - bez przykrych konsekwencji wynikających z autolizy tkanek, postępującej nawet podczas przechowywania ciała w niskich temperaturach (brązowienie ciała i odparowanie wody, skutkujących między innymi zapadaniem oczu i zmianą rysów twarzy)

Przywrócenie osobie zmarłej harmonijnego wyglądu po ciężkiej chorobie lub wypadku.

Dłuższa lub kilkukrotna ekspozycja na sali pożegnań, w kaplicy lub w domu, bez obawy o pogorszony wygląd  zmarłego czy przykre następstwa natury higieniczno-sanitarnej.

Szczególna wola bliskich o jak najbardziej naturalny i spokojny wygląd Osoby Zmarłej.

Kontaktowe i sanitarnie całkowicie bezpieczne dla bliskich pożegnanie ze Zmarłym.

Transport ciała na dalsze odległości, również transgraniczne (wymogi prawne).

Transport ciała na dalsze odległości z zaplanowaną ekspozycją pożegnalną Zmarłego.


Każdy zabieg balsamacji (tanatopraksji) potwierdzony zostaje certyfikatem w jęz. polskim i angielskim.

Domy Pogrzebowe, które nie oferują jeszcze tego zabiegu - zapraszamy po bliższe informacje o jego niezwykłej skuteczności, procedurze przeprowadzania oraz skutecznym promowaniu wśród Klientów, tj. bliskich zlecających pochówek zmarłego.

Z naszego doświadczenia wynikającego ze współpracy z wieloma Domami Pogrzebowymi wynika, że zdecydowana większość bliskich żegnających swoich zmarłych jest tym zabiegiem zainteresowana - a po jego przeprowadzeniu - pozytywnie zaskoczona.

Często spotykamy się z podziękowaniami od Zakładów Pogrzebowych oraz prawdziwą wdzięcznością bliskich, dla których "piękny" czy też "lepszy niż przed śmiercią" wygląd zmarłego był dla nich prawdziwym pocieszeniem.

Niektóre Domy Pogrzebowe delegują zabiegi balsamacji ufając osobom bez prosektoryjnego doświadczenia i/lub niekompletnego dość drogiego instrumentarium. Może to skutkować wydłużonym czasem zabiegu czy też jego mierną skutecznością.

Inne Domy Pogrzebowe  - gdy istnieje lokalna możliwość - delegują zabiegi balsamacji personelowi przyszpitalnych Prosektur lub Zakładom Medycyny Sądowej, które często nie mając konkurencji dla swoich usług - dyktują wysokie ceny, albo też jakość ich usług może być dyskusyjna z uwagi na rozpraszającą je "wielozadaniowość" czy brak stricte funeralnej specjalizacji tych placówek.   

Wszystkim Domom Pogrzebowym oferujemy korzystną alternatywę nie tylko ze względu na kompetencje i sekcyjne doświadczenie, ale również sprawną organizację, mobilność, profesjonalne zaplecze materiałowe i co ważne -  konkurencyjne stawki.

Tym sposobem kreujemy Domom Pogrzebowym specjalistyczne i niezależne zaplecze w miejscu ich lokalizacji.