Balsamacja  ( tanatopraksja )


To stosunkowo nowa i błyskawicznie rozwijająca się technika utrwalania tkanek, wykonywana coraz częściej na życzenie osób świadomych jej zalet.

Istnieją już państwa, w których zabiegi balsamacji są obligatoryjne (np. Francja, Włochy).

W krajach Europy zachodniej przeprowadzanych jest statystycznie 8 balsamacji na 10 pożegnań.Balsamista (tanatoprakser) dokonuje szeregu zabiegów o charakterze chirurgiczno-chemicznym, prowadzących w uproszczeniu do iniekcji specjalistycznych płynów do krwiobiegu oraz jam ciała.

Poprzez uzyskaną w ten sposób kompleksową dezynfekcję i hydratację (uwodnienie) tkanek, możliwe jest niemal całkowite zahamowanie ich dekompozycji oraz (dzięki złożonemu składowi wprowadzanych płynów)  usunięcie widocznych oznak śmierci (zasinienia/plamy opadowe, odwodnienie, deformacje/zapadnięcia tkanek).

Tym samym balsamista przywraca nadspodziewanie naturalny wygląd zmarłego, przyrównywany często do widoku osoby "śpiącej" - pozbawionej fizycznych/doczesnych oznak cierpienia.

Balsamacja (tanatopraksja) nie stanowi żadnej przeszkody w zaplanowanej kremacji i jest wysoce wskazanym remedium między innymi dla niżej wymienionych przypadków :

  • Opóźniona z różnych względów ceremonia pogrzebowa - bez przykrych konsekwencji wynikających z nieuchronnej dekompozycji tkanek, postępującej nawet podczas przechowywania ciała w niskich temperaturach.
  • Przywrócenie możliwie naturalnego wyglądu osobie zmarłej po ciężkiej chorobie lub wypadku.
  • Dłuższa ekspozycja na sali pożegnań (lub w domu)  bez obawy o pogorszony wygląd Zmarłego czy następstwa natury higieniczno-sanitarnej.
  • Szczególna wola  bliskich o możliwie najbardziej naturalny i spokojny wygląd Osoby Zmarłej.
  • Kontaktowe i całkowicie bezpieczne dla bliskich pożegnanie ze Zmarłym.
  • Translokacja ciała na dalsze odległości, również transgraniczne (wymogi prawne).

Każdą przeprowadzoną balsamację (tanatopraksję) potwierdzamy stosownym certyfikatem wydawanym wyłącznie przez upoważnione do tego zabiegu osoby.