Balsamacja (tanatopraksja)


To stosunkowo nowa i błyskawicznie rozwijająca się technika dezynfekcji oraz utrwalania tkanek, wykonywana coraz częściej na życzenie osób świadomych jej zalet.

Istnieją już państwa, w których zabiegi balsamacji są obligatoryjne (np. Francja, Włochy).

W krajach Europy zachodniej balsamiści przeprowadzają statystycznie 8 zabiegów na 10 pożegnań.

Balsamista dokonuje szeregu zabiegów o charakterze chirurgiczno-chemicznym, prowadzących w uproszczeniu do iniekcji specjalistycznych płynów do krwiobiegu.

Poprzez uzyskaną w ten sposób kompleksową dezynfekcję i hydratację (uwodnienie) tkanek, możliwe jest niemal całkowite zahamowanie dekompozycji oraz usuniecie widocznych oznak śmierci (zasinienia/plamy opadowe, odwodnienie, deformacje/zapadnięcia tkanek).

Tym samym balsamista przywraca nadspodziewanie naturalny wygląd zmarłego, przyrównywany często do widoku osoby "śpiącej" - bez fizycznych/doczesnych oznak cierpienia.

Balsamacja (tanatopraksja) nie stanowi żadnej przeszkody w zaplanowanej kremacji i jest wysoce wskazanym remedium między innymi dla niżej wymienionych przypadków :

  • Opóźniona z różnych względów ceremonia pogrzebowa - bez konsekwencji wynikających z nieuchronnego rozpadu tkanek, postępującego nawet podczas przechowywania ciała w niskich temperaturach.
  • Dłuższa ekspozycja na sali pożegnań ( czy nawet w domu)  bez obawy o pogorszony wygląd Zmarłego czy następstwa natury higieniczno-sanitarnej.
  • Szczególne życzenie bliskich o możliwie najbardziej naturalny, zbliżony do śpiącego wygląd Osoby Zmarłej.
  • Kontaktowe i w pełni bezpieczne dla bliskich pożegnanie ze Zmarłym.
  • Translokacja ciała na dalsze odległości, również transgraniczne (wymogi prawne).

Każdą przeprowadzoną balsamację (tanatopraksję) potwierdzamy stosownym certyfikatem wydawanym wyłącznie przez upoważnione do tego zabiegu osoby.