Tanatopraktyka MASTER™ - przygotowanie ciała do pogrzebu

Pomagamy pożegnać się najpiękniejSzacunek dla Osoby Zmarłej, empatia dla Najbliższych, wiedza, troska i perfekcyjna staranność o wszelkie szczegóły towarzyszące zabiegom wiernego odtworzenia - tak bardzo oczekiwanego w chwili ostatniego pożegnania - harmonijnego oblicza. To nasze zadanie.

Odczuwamy ogromną satysfakcję z okazanego nam zaufania oraz możliwości niesienia ulgi bliskim pogrążonym w żałobie.

W skład naszych usług wchodzi kosmetyka pośmiertna (tanatokosmetyka), balsamowanie zwłok (tanatopraksja), powypadkowa rekonstrukcja ciał (tanatoplastyka) oraz asysta sekcyjna (technik/laborant sekcyjny)

Kosmetyka pośmiertna i wizaż (tanatokosmetyka)

Pamiętamy, że wygląd ciała Zmarłej Osoby jest bardzo istotny dla bliskich, którzy chcą ją pożegnać. Ceremonia jest bowiem ostatnim momentem, gdy mają okazję zobaczyć daną osobę.

Dysponujemy odpowiednimi, specjalistycznymi kosmetykami oraz przyrządami. Ubieramy Zmarłego w odzież przekazaną przez bliskich oraz układamy zwłoki w odpowiedniej pozycji. Dzięki temu jesteśmy w stanie przywrócić Zmarłemu oblicze, które będzie spokojne i zbliżone do naturalnego.

Balsamacja (tanatopraksja)

Jest to stosunkowo nowa, jednak szybko rozwijająca się i niezmiernie skuteczna technika, która pozwala na utrwalenie tkanek i tym samym zahamowanie procesów rozkładu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabiegów chirurgiczno-chemicznych, polegających w dużej mierze na wprowadzeniu odpowiednich płynów do krwiobiegu, możliwa jest dezynfekcja oraz hydratacja tkanek. W ten sposób można w bardzo dużym stopniu usunąć widoczne oznaki śmierci, takie jak zasinienia, deformacje czy odwodnienie, przywracając nadzwyczaj naturalne i spokojne oblicze Zmarłego.

Rekonstrukcja powypadkowa (tanatoplastyka)

Zwłoki np. po wypadku lub przebytej chorobie wymagają odpowiednich zabiegów. Wykorzystujemy zdobyte doświadczenie podczas przeprowadzanych autopsji oraz nowoczesne techniki i wiedzę z dziedzin anatomii, chirurgii i patomorfologii, dzięki czemu jesteśmy w stanie odtworzyć naturalne rysy ciała, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów głowy, twarzy i dłoni.


Jeszcze raz zobaczyć... dotknąć... zapamiętać.  

Ten jeden ostatni raz