Tanatopraktyka MASTER 

Profesjonalne przygotowanie ciała zmarłego do rozstania z bliskimi

 

Pomagamy pożegnać się najpiękniej Szacunek dla Osoby Zmarłej, troska i perfekcyjna staranność o wszelkie szczegóły towarzyszące zabiegom wiernego odtworzenia - tak bardzo oczekiwanego w chwili ostatniego pożegnania - harmonijnego oblicza osoby zmarłej.  To nasze zadanie.

Odczuwamy ogromną satysfakcję z okazanego nam zaufania oraz możliwości niesienia ulgi bliskim pogrążonym w żałobie.Specjalizujemy się w niżej wymienionych usługach :

  • kosmetyka i wizaż pośmiertny (tanatokosmetyka), 
  • balsamacja (tanatopraksja), 
  • powypadkowa rekonstrukcja ciała (tanatoplastyka) 
  • asysta sekcyjna (technik/laborant sekcyjny)Kosmetyka pośmiertna i wizaż (tanatokosmetyka)

Oczywistym jest, że wygląd osoby zmarłej jest niezmiernie ważny dla bliskich, którzy chcą ją pożegnać.  To wyjątkowy moment kiedy po raz ostatni widzą, dotykają, całują tę osobę. Wspomnienie tej chwili jest bezcenne. 

Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu oraz zastosowaniu profesjonalnego instrumentarium sprawimy, że chwila rozstania ze zmarłym stanie się - pomimo niewątpliwie przykrego kontekstu - przeżyciem pozytywnie zapadającym w pamięci bliskich.

Dokonujemy niezbędnych zabiegów sanitarno-kosmetycznych. Konsultujemy każdy istotny szczegół, aktywnie doradzamy i ubieramy zmarłego w odzież przekazaną przez bliskich. Układamy ciało w godnej pozycji. 

Tym sposobem przywracamy spokojne i naturalne oblicze zmarłego.

Balsamacja (tanatopraksja)

To błyskawicznie rozwijająca się i niezmiernie skuteczna technika, pozwalająca na utrwalenie tkanek i tym samym silne zahamowanie procesów ich dekompozycji. Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabiegów, polegających w dużej mierze na wprowadzeniu odpowiednich płynów do krwiobiegu oraz jam ciała - możliwa jest ogólnoustrojowa dezynfekcja oraz hydratacja tkanek. W ten sposób balsamista w znacznym stopniu usuwa widoczne oznaki śmierci, takie jak zasinienia/plamy opadowe, deformacje czy odwodnienie, przywracając nadspodziewanie naturalny i porównywalny z widokiem osoby śpiącej wygląd zmarłego - częstokroć bez konieczności użycia specjalistycznych kosmetyków kryjących.

Rekonstrukcja powypadkowa (tanatoplastyka)

Ciało zmarłego często np. po wypadku lub ciężkiej chorobie wymaga zabiegów przywracających doczesne rysy morfologiczne. Rekonstrukcja ciała jest jedną z najczęściej powtarzających się woli bliskich osoby zmarłej, dla których nagła i niespodziewana śmierć stanowi już wystarczająco duże obciążenie psychiczne. 

Dlatego tak ważną staje się konieczność wyeliminowania możliwie wszystkich niepożądanych i mówiąc wprost - traumatycznych doznań, z których najbardziej znamiennym jest widok zmarłego w nieakceptowalnym stanie.

W tym obszarze wykorzystujemy zarówno zdobyte doświadczenie podczas przeprowadzanych autopsji, techniki chirurgiczne, specjalistyczne narzędzia, woski i preparaty funeralne, jak również nieustannie poszerzaną wiedzę z dziedzin anatomii, chirurgii i patomorfologii. 

Tym samym możliwe staje się odtworzenie morfologicznej ciągłości tkanek, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów głowy, twarzy i dłoni.


Zobaczyć... dotknąć... zapamiętać.  

Ten jeden ostatni raz.